Elisabeth Eriksson

Bemanningshandläggare/Utbildningsadministratör, Matematiska vetenskaper

Jag har arbetat på Chalmers sedan 1995 och på Matematiska vetenskaper sedan 1997.
Mina arbetsuppgifter är bl a:
* Assistera vår bemanningsstudierektor
-- bokföring av undervisningstimmar
-- vikarieärenden
-- administration kring timanställda övningsassistenter/labbhandledare
-- bemanning tentaronder
-- ansvarig för lärarexemplar av kurslitteratur
* Administration kring Sommarmatten
* Webbsidor, Grundutbildning-Chalmers
* Tentamensplanering
* Kursenkäter för MV:s GU-kurser
* Inrättning av nya examinatorer MV
* Canvas
* PingPong
* GUL
* Möbius
* Administration kring Skolornas matematiktävling

Personlig hemsida
http://www.math.chalmers.se/~fia/ ​

 

Min fritid upptas av mina fyra husdjur. Joppe (fågel), Vera (katt), Scilla (katt) och Lelle (katt).

"Utan djur skulle världen vara än mindre mänsklig".

Publicerad: må 21 maj 2012. Ändrad: må 09 sep 2019