Elisabeth Eriksson

Bemanningshandläggare/Utbildningsadministratör, Matematiska vetenskaper

Jag har arbetat på Chalmers sedan 1995 och på Matematiska vetenskaper sedan 1997.
Mina arbetsuppgifter är bl a:
-Assistera vår bemanningsstudierektor
* bokföring av undervisningstimmar
* vikarieärenden
* administration kring timanställda övningsassistenter/labbhandledare
* bemanning tentaronder
-Administration kring Sommarmatten
-Webbsidor, Grundutbildning-Chalmers
-Tentamensplanering
-Kursenkäter för MV:s GU-kurser
-Inrättning av nya examinatorer MV
-Canvas
-PingPong
-GUL
-Möbius
-Administration kring Skolornas matematiktävling

Personlig hemsida
http://www.math.chalmers.se/~fia/ ​

 

Min fritid upptas av mina fyra husdjur. Joppe (fågel), Vera (katt), Scilla (katt) och Lelle (katt).

"Utan djur skulle världen vara än mindre mänsklig".

Publicerad: må 21 maj 2012. Ändrad: lö 17 aug 2019