Elin Fahrman

Projektassistent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Elin arbetar med att hitta lösningar för att minska koldioxidutsläppen inom industrin genom koldioxidinfångning (CCS), och fokuserar på infångningstekniken kemisk absorption. CCS kräver stora mängder energi, och målet med forskningen är att hitta kostnadseffektiva sätt att driva en CCS-anläggning genom att utnyttja industriell överskottsvärme, som kan uppstå från exempelvis kemiska reaktioner i industriprocessen.
För att se vilka projekt Elin deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas​.

Sidansvarig Publicerad: må 12 okt 2020.