Elenor Norberg

Institutionsekonom och ekonom på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för verksamhetsstöd

Elenor Norberg arbetar som institutionsekonom och ansvarar för institutionens ekonomiadministration, resultatuppföljning och bokslutsarbete.
Hon är också ekonom på avdelning förbränning och framdrivningssystem samt inom kompetenscentrumet CERC (Combustion Engine Research Center).

Sidansvarig Publicerad: on 15 dec 2021.