Elad Schiller

Docent, Institutionen för data- och informationsteknik, avdelningen för Nätverk och system.

Elad Michael Schiller är intresserad av både teorin om distribuerad databehandling och av dess tillämpningar till nya och befintliga system och tekniker. Han är expert på självstabiliserande system inom en mängd olika områden, inklusive dynamiska storskaliga system såsom mobila ad-hoc-nätverk. Dessutom utforskar han nya områden, till exempel system som hanterar själviskhet och försvarar sig mot skadliga motståndare. Tillämpningen av denna teori är särskilt viktigt för delade system, såsom fordonstrafiksystem och nätverk (VANETs).
Computer Networks (EDA387), Seminar in Computer Systems and Networks (DAT145), Masterclass in Areas of advance: Autonomous and Cooperative Vehicular Systems (DAT285) och programansvarig för masterprogrammet Computer Systems and Networks (MPCSN).

Sidansvarig Publicerad: on 11 jul 2018.