Fredrik Ekre

Doktorand på avdelningen för Material- och beräkningsmekanik, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Fredrik Ekre är sedan 2016 doktorand på instutionen för Material och beräkningsmekanik. Han arbetar med ett VR projekt om modellreduktion med feluppskattning för flerskalemodellering. Hans handledare är Fredrik Larsson och Kenneth Runesson.

Publicerad: on 09 aug 2017.