Ekaterina Sokolova

Senior forskare, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Ekaterina är senior forskare vid avdelningen för vatten miljö teknik, forskningstema Dricksvatten i samhället – riskhantering för råvattentäkter och behandlingsmetoder samt forskningstema Urbana miljöer och system, på Chalmers.

Som docent i vattensystemmodellering, leder och deltar Ekaterina i forskningsprojekt inom vattenteknik. Fokus i hennes forskning är vattenkvaliteten i ytvattentäkter. I sin forskning använder Ekaterina modellering för att simulera processer i ytvattnet. Detta ger beslutsstöd för att man ska kunna vidta begränsande och förebyggande åtgärder. Ekaterina undervisar och handleder studenter på kandidat-, master- och doktorandnivå.
  • Hydrologi och dagvatten
  • Vattensystem och modellering​

Publicerad: fr 03 jul 2020.