Catharina Dyrssen

Professor emerita, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad, forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar

Catharina är professor i Arkitektur och designmetodik. I sin forskning undersöker hon hur design och arkitekters arbetssätt kan utvecklas och användas i forskning och kunskapsbildning, både inom arkitektur och över disciplingränserna. I centrum står utveckling av arkitekturtänkandet, dvs. ett flexibelt, rumsligt tänkande som samspelar med en materiell och modellerande praktik i skärningspunkten mellan konst, teknik och samhällsperspektiv. Arkitekturtänkandets möjligheter att utveckla ny kunskap tillämpar hon i olika skala och sammanhang såsom stadsbyggande och stadsutveckling, offentliga rum, arkitektur och ljud eller arkitektur och musik. Catharinas mål är att stärka mer långsiktiga värden i byggande och stadsbyggnad, vilket bland annat handlar om effektivare resursanvändning, ökad tillgänglighet och rättvisa, en starkare förståelse av arkitekturens kulturella och samhälleliga värden men också att fördjupa kritiska, teoretiska och metodologiska perspektiv inom arkitekturen.
Catharina har undervisat inom stadsbyggnad, stadsutveckling, offentliga/publika byggnader och designbaserade forskningsmetoder. Hon har lång erfarenhet som handledare av doktorander och masterstudenter och är flitigt anlitad som föreläsare.
Catharina är även ordförande för Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning 2013-2016.

Sidansvarig Publicerad: on 14 mar 2018.