David Lund

Doktorand, Matematiska vetenskaper

Min forskning fokuserar på storskalig analys av DNA-sekvensdata, för att studera spridning och evolution av antibiotikaresistens hos bakterier. Inom forskningen använder jag mig av bioinformatiska metoder och modeller, exempelvis Hidden Markov Models.

Sidansvarig Publicerad: ti 11 aug 2020.