Dimosthenis Kifokeris

Forskarassistent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Dr. Dimosthenis Kifokeris är forskarassistent på byggproduktion och byggprojektledning. Hans huvudsakliga forskningsintressen rör byggproduktion, byggledning, byggnadsinformatik (maskinlärande, block-kedjetekning/distribuerade liggare, Sakernas Internet (IoT), och BIM), lean construction och industriellt byggande, hållbarhet och cirkuläritet av platsprocesser, och byggbarhet. Dimosthenis deltar i nationell och internationell forskning mellan akademin och industrin. Hans tvärvetenskapliga perspektiv inkluderar arbetsprocessteori, organisationsteori, strategiskt management, och data science. I sin doktorsavhandling visade han hur övervakad och oövervakad maskinlärande kan användas på riskanalyser för att skatta byggbarhet av byggnader och infrastrukturprojekt. Han är för närvarande medlem i bland annat SBU, Lean Forum Bygg, CMB, IABSE, IALCCE, och EC3. Han är en Publons-auktoriserad granskare i, vägledande, Construction Management and Economics, Structure and Infrastructure Engineering, den ASCE Journal of Construction Engineering and Management, den ASCE Journal of Infrastructure Systems, den Journal of Building Engineering, den Journal of Information Technology in Construction (ITcon), och Sustainability.

ACEX30 Masterexamensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

ACE115 Projektledning inom byggsektorn 

BOM025 Effektiva byggproduktionsprocesser 

ACEX20 Examensarbete vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik 

BOM295 Byggproduktionsledning och logistik 

ACE225 Projektledning inom byggsektorn 

BOM070 Strategiskt management ​ 

Bihandledning av licentiat- och doktorsavhandling

​ORCiD ID: 0000-0003-4186-8730
Scopus ID: 57193665337
Mendeley
Research Gate
Academia Edu
Google Scholar
Publon

Sidansvarig Publicerad: fr 19 nov 2021.