Daniella Troje

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Daniella Petersen är doktorand vid avdelningen Service Management and Logistics. I sin forskning undersöker hon hur man inom offentlig upphandling av byggprojekt tar hänsyn till sociala faktorer så som exempelvis att få in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Anna Kadefors och Pernilla Gluch kommer att handleda henne genom forskarstudierna.

Publicerad: to 18 aug 2016.