Daniel Lindblad

Doktorand

Daniel Lindblad är doktorand i gruppen Turbomaskiner och Aeroakustik vid avdelningen för Strömningslära. Hans forskning fokuserar främst på utveckling av numeriska metoder för att simulera buller som uppkommer i olika komponenter av en flygmotor, såsom kompressorer, fläktar och brännkammare. De numeriska metoderna implementeras och testas i G3D::Flow, som är en parallell Finita-Volym kod skriven i C++.

Publicerad: må 04 feb 2019.