Daniel Johansson

Docent, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori.

Daniel Johanssons forskning har två huvudområden; 1. analys av vilken roll centrala geofysiska osäkerheter i klimatet (t.ex. klimatkänsligheten) spelar för vår möjlighet att klara klimatpolitiska målsättningar, 2. Analys av metoder och principer för hur utsläpps av olika växthusgaser kan vägas mot varandra för uppnå en så effektivklimatpolitik som möjligt. För att analysera dessa frågor använder jag mig av en tvärvetenskapliga ansats och utnyttjar och utvecklar såväl enkla klimatmodeller som tekno-ekonomiska modeller.
För att se vilka projekt Daniel deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.

Publicerad: fr 01 dec 2017.