Daniel Böckin

Doktorand, Teknikens Ekonomi och Organisation

Daniel Böckin tog examen på Chalmers år 2015 efter en kandidat i Teknisk Fysik och en master i Industriell Ekologi. Han fortsatte sedan som doktorand på Chalmers, på avdelningen för Miljösystemanalys, där han är del av Mistra-REES projektet (Resource Efficient and Effective Solutions based on circular economy thinking).

Som del i projektet undersöker han lösningar inom cirkulär ekonomi, och utvärderar vad som faktiskt leder till ökad resurseffektivitet och inte. Förutom att undersöka cirkulära lösningar som helhet så har Daniel även använt livscykelanalys för att utvärdera potentiella framtida miljöeffekter av att implementera 3D-printing i fordonsindustrin. Slutet av doktorandtiden spenderar han med att analysera cirkulära affärsmodeller och hur de kan påverka miljö och resurseffektivitet, bland annat inom företag som producerar friluftskläder.

Sidansvarig Publicerad: fr 23 okt 2020.