Dan Gall

Post doc, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik.

Jag arbetar med utvecklingen av nya gasreningstekniker för att minska de industriella utsläppen av CO2, NOx och SOx. Som en del i arbetet med att förstå och förbättra gasseparationsprocesserna har jag utvecklat nya analytiska tekniker som kan mäta alkalimetaller och aerosolpartiklar.

Sidansvarig Publicerad: to 26 aug 2021.