Dan Edman

Universitetsadjunkt

Dan Edman är sjukvårdslärare och adjunkt vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper. Han är legitimerad sjuksköterska och arbetar 50 procent vid institutionen och övrig tid kliniskt som sjuksköterska på akutmottagningar i Göteborg. Dan skriver även sjukvårdslitteratur för sjöfart.

Publicerad: to 24 aug 2017.