Carla Regina Vitolo Coelho

Projektassistent, Teknikens ekonomi och organisation

Projektassistent på avdelningen för Miljösystemanalys, på institutionen för Teknikens ekonomi och organisation.

Publicerad: to 22 okt 2020.