Antonio Cobaleda Cordero

Doktorand på avdelningen för Design & Human Factors, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Antonio är en industriell designingenjör från Spanien som har ett stort intresse för användarcentrerad produktdesign och utveckling. Hans forskning fokuserar på användarnas upplevelse av de fysiska artefakterna och rummet i flexibla kontor. Baserat på sina forskningsresultat utforskar han hur man kan designa för en positiv användarupplevelse med flexibla kontor.

#UX #VälbefinnandePåKontor #Användarcentreradforskning

Föreläsare, handledare och/eller kursadministratör i masterprogrammet Industrial Design Engineering:

- Form and manufacturing case studies

- Visual Brand Identity and Product Design

- Design Theory and Research

- Design for Sustainable Behaviour

- Design for Experience

- Project Industrial Design Engineering

- Master thesis projects.


Cobaleda Cordero, A., Rahe, U., Wallbaum, H., Jin, Q., Forooraghi, M. (2017). “Smart and Sustainable Offices (SSO): Showcasing a holistic approach to realise the next generation offices”. Informes de la Construcción, 69(548): e221, doi: http://dx.doi.org/10.3989/id.55278.

Cobaleda, A. and Babapour, M. (2017). "Discrepancies between intended and actual use in Activity-based Flexible Offices - A literature review". NES 2017. Joy at work. 20-23 August 2017. Lund University, Lund. Sweden.

Sidansvarig Publicerad: må 27 sep 2021.