Christel Cederberg

Biträdande professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, fysisk resursteori.

Christel Cederberg forskar inom området hållbar mat- och bioenergiproduktion, nuvarande projekt är inriktade på gräsbaserade bioraffinaderier, matsystem med förbättrad näringskretslopp samt åtgärder för ökade kolsänkor i mark och skog. Cederberg är aktiv inom styrkoområde Energi.
För att se vilka projekt Christel deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas. 

Sidansvarig Publicerad: ti 30 apr 2019.