Chengjun Du

Doktorand

Chengjun Du arbetar med ett projekt inom "Spray Fundamentals". Hans forskning fokuserar huvudsakligen på att undersöka inflytandet av högt insprutningstryck och spridargeometri på en sprays egenskaper utan och med förbränning under högt tryck och hög temperatur i en spraykammare med optisk access. Målet med dessa mätningar är att bättre förstå processen då bränsle och luft blandas, kopplat till en sprays förbränningsegenskaper, för att därigenom förbättra dieselförbränningen och minska utsläppen från dieselmotorer. Dessutom har han också uppträtt spray experiment med hjälp av diesel-etanolblandningar, och han är också intresserad av olika optiska tekniker för att mäta sprayegenskaper kvantitativt.
​Förbränningsmotorteknik, Labassistent för Värmeväxlare och termodynamik

Publicerad: må 21 dec 2015.