Charlotta Thodelius

Doktor, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Charlotta har tidigare studerat vid Göteborgs Universitet på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och har en fil. kand. i Sociologi samt en fil. master i Kriminologi. Doktorandtjänsten på Institutionen för arkitektur (september 2014) är en del i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt rörande skadehändelser i hem- och boendemiljöer. Den övergripande forskningsfrågan rör vilka grupper riskeras skadas i hem- och boendemiljön? Forskningsprojekt ska ta fram ny kunskap om skadehändelser och riskgrupper, genom både registerstudier och fallstudier. Resultaten från projektet kan till exempel påverka hur man i framtiden ska utforma bostäder, samt vilka råd och rekommendationer som ska ges till småbarnsföräldrar, personer med funktionshinder och äldre.

Podd-inslag med Charlotta Thodelius om avhandlingen Rethinking Injury Events

I detta poddinslag får vi lyssna till Charlotta Thodelius, doktorand vid Chalmers tekniska högskola där hon berättar om sin doktorsavhandling i arkitektur. Jörgen Lundälv, projektledare för forskargruppen ArchSafe samtalar med Charlotta om skador och risker.
​​​​

Sidansvarig Publicerad: on 16 jan 2019.