Charlotte Wiberg

Prefekt vid Institutionen för data- och informationsteknik.
Professor, avdelningen för Interaktionsdesign.

Sidansvarig Publicerad: to 19 nov 2020.