Cecilia Granell

Dataspceialist vid enheten för Informationsresurser och vetenskaplig publicering/Vetenskapens kommunikation och lärande

Cecilia är dataspecialist på avdelningen informationsresurser och vetenskaplig publicerig på institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande. Hon jobbar med innehåll och datakvalitet i forskningsportalen research.chalmers.se och andra system för bibliometriska beräkningar samt med forskarstöd. Hon hjälper även studenter med funktionsvariationer att få tillgång till särskilda resurser.

Sidansvarig Publicerad: on 12 okt 2022.