Cecilia Berlin

Forskarassistent på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Cecilia Berlin är forskarassistent på avdelningen Produktionssystem, där hennes forskning fokuserar på människor i produktion och social hållbarhet. I detta fokus ingår systemisk ergonomi (som syftar till parallellt ökande av mänskligt välbefinnande och systemprestanda i produktion), globala utmaningar, ergonomins ekonomiska effekter och rollen som olika aktörer spelar i arbetsplatsdesign. Målet är att skapa riktlinjer för hur framtidens socialt hållbara arbetsplatser ska utformas för att ge bästa möjliga förutsättningar för mänskliga förmågor. Cecilia undervisar i ett flertal ergonomi- och forskningsmetodikrelaterade kurser på Chalmers och blir ofta anlitad som talare för industri och allmänhet, samt som föreläsare på andra lärosäten i Sverige.
​Examinator i kurserna:
PPU215, Research Methodology in Production Projects
MPP027, Production Ergonomics and Work Design

Undervisar i kurserna:
LMU055, Människa - Teknik
MPP091, Human Factors and Ergonomics for Engineers
FPPU025, Systems Theory
PPU206, Hållbara Produktionssystem
PPU160, Production Systems
TEK390, The Engineer in society

Publicerad: må 28 jan 2013. Ändrad: on 07 jun 2017