Catharina Hiort

Avdelningschef

Catharina Hiort är chef för avdelningen Forskarstöd, bibliometri och ranking vid Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande.

Catharina har tidigare varit processledare för huvudprocessen att forska och forskarutbilda och strategisk rådgivare till prorektor med ansvar för forskning och forskarutbildning samt till vicerektor för Chalmers styrkeområden. Hon har en doktorsexamen i biofysikalisk kemi, har tidigare projektlett Chalmers biosatsning och startat den enhet inom verksamhetsstödet som sedermera utvecklades till avdelningen för Operativt och strategiskt stöd, OSS. Innan hon kom till Chalmers arbetade hon sex år som postdoc vid New York University.
​Best Practice in Publishing
Modell för användning av bibliometriska mått
Forskarstöd för forskningsdata
Quality and Equality in Recruiting
Roadmap for research.chalmers.se
Gender Equality and Bibliometrics

Sidansvarig Publicerad: on 13 okt 2021.