Catharina Björk

Kommunikatör och projektkoordinator, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Verksamhetsstödet

Institutionskommunikatör på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik samt projektkoordinator och kommunikatör för DRICKS, FRIST och Konstruktionscentrum.

Publicerad: to 14 mar 2019.