Carina Sjöberg Hawke

Instruktör
Avdelningen för fackspråk och kommunikation
Institutionen för vetenskapens kommunikation och lärande

UNDERVISNING
Jag undervisar i akademiskt skrivande och muntlig presentation på kurser på kandidatnivå i olika program men är särskilt involverad i kurser inom elektroteknikprogrammen. Jag ansvarar också för två valfria kurser som erbjuds av vår division, “FSP046 engelska för ingenjörer” och “FSP055 engelska”. Jag tycker mycket om att samarbeta med de tekniska ämneslärarna på kurser, eftersom detta betonar vikten av att inte bara känna till sitt ämne utan att också kunna kommunicera det till andra.

NYTTIGGÖRANDE
För att försöka förstå våra elevers förmågor bättre och lyfta vikten av det vi undervisar har min kollega Maria Persson och jag nått ut till gymnasieskolorna i Göteborg för att starta en dialog och ett potentiellt samarbete om förväntningarna på elevernas skriv- och talförmåga före och efter de börjar på Chalmers. Som en del av detta steg presenterade vi en översikt över våra aktiviteter och förhållningssätt under "Ämnets dag 2020" (Göteborgs universitets årliga utbildningsdag i olika ämnen för skollärare).

FORSKNING
Min magisteruppsats i översättning var relaterad till skriftlig kommunikation, med fokus på hur läsaren tilltalades (i reseguider). Jag är också intresserad av vilket språk flerspråkiga författare skriver på, varför de väljer det, om det ändras under skrivprocessen och om det påverkar innehållet som produceras och meddelandet som skickas ut. För närvarande är jag projektassistent i forskningsprojektet ”Scientific communication and metacognition: Thinking outside the box.” som leds av min kollega Raffaella Negretti.

ÖVRIGA UPPDRAG
Jag är en del av teamet som övervakar den engelska delen av Chalmers Writing Guide.

Sidansvarig Publicerad: må 08 feb 2021.