Carina Fagefors

Industridoktorand, institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Industridoktorand på avdelningen för Innovation and R&D Management, på institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Publicerad: on 05 dec 2018.