Claes Caldenby
Professor emeritus
Claes Caldenbys forskning är inriktad på nyare arkitekturhistoria, framförallt efterkrigstidens svenska arkitektur. Han har publicerat drygt 60 böcker och 600 artiklar över ett brett spektrum av ämnen. Undervisar på Chalmers Arkitektur i kurser om 1900-talet i arkitekturhistoria, om byggnadsteknikens historia, om nutida arkitektur och arkitekturteori. Sedan 1977 en i redaktionen för tidskriften Arkitektur. Skriver regelbundet arkitekturkritik där och i dagspress. Har ett brett nätverk i forskarvärlden och arkitektvärlden, både inom Sverige och internationellt.
Profilbild på Claes Caldenby
Claes Caldenby
Professor emeritus