Ana Bove

Docent, avdelnignen för Logik och typer, Institutionen för data- och informationsteknik.

Programansvarig för Datavetenskapligt program på kandidatnivå vid Göteborgs Universitet.

Länk till personlig sida

Publicerad: lö 24 aug 2013. Ändrad: må 01 jul 2019