Bo Galle

Professor, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, geovetenskap och fjärranalys.

Bo Galle leder forskargruppen Optisk Fjärranalys. Han har under 35 år arbetet med utveckling och tillämpning av optiska fjärranalysmetoder för atmosfärsstudier. Under de senaste 10 åren har fokus varit på studier av gasemissioner från vulkaner, bland annat som koordinator för EU-projekten DORSIVA och NOVAC.
​För att se vilka projekt Bo Galle deltar i, besök Chalmers forskningsdatabas.
Galle B., Oppenheimer C., Geyer A., McGonigle A., Edmonds M. and Horrocks L., “A miniaturised ultraviolet spectrometer for remote sensing of SO2 fluxes: a new tool for volcano surveillance”. Journal of Volcanology and Geothermal Research, Volume 119, Issues 1-4, 1 January 2003, Pages 241-254.

Galle, B., M. Johansson, C. Rivera, Y. Zhang, M. Kihlman, C. Kern, T. Lehmann, U. Platt, S. Arellano, and S. Hidalgo (2010), Network for Observation of Volcanic and Atmospheric Change (NOVAC)—A global network for volcanic gas monitoring: Network layout and instrument description, J. Geophys. Res., 115, D05304, doi:10.1029/2009JD011823. 2010.

Galle B. and J. Samuelsson. "Measurements of methane emissions from a municipal waste landfill using FTIR techniques. Environmental science & Technology, 35, 21-25, 2001 ​​​

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.