Björnborg Nguyen

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonsteknik och autonoma system

Björnborg är doktorand i forskargruppen Adaptiva system på avdelningen Fordonsteknik och autonoma system sedan december 2017. Hans huvudsakliga forskning är inom datorseende och utreder hur det kan användas i robotnavigering. Han bidrar aktivt till mjukvaran OpenDLV och utvecklingen av olika fordonshårdvaruplattformar, samt är involverad i Chalmers formula student driverless.

Sidansvarig Publicerad: ti 22 dec 2020.