Birgitta Möller

Ekonom, institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.

Birgitta Möller är ekonom och arbetar främst med frågor som rör Eurofusion.

Publicerad: ti 19 nov 2019.