Bingbing Shi

Doktor, Energi och miljö

Bingbing Shis forskningsfokus är: (1) Identifiera de faktorer som huvudsakligen inverkar på inomhusluftens koncentration av ultrafina particles (UFP). (2) Kvantifiera i vilken utsträckning byggnader kan utformas och skötas så att halten UFP hålls på låg nivå. (3) Vidareutveckla en metod för beräkning av inomhusluftens koncentration av UFP, baserad på en partikelantalsbalans.

Sidansvarig Publicerad: må 21 dec 2015.