Bernt Wennberg

Professor, prefekt, Matematiska vetenskaper

Min forskning handlar till stor del om mångpartikelsystem. Det kan handla om gaser eller stora djurflockar, men det är de matematiska frågeställningarna som står i centrum. Jag samarbetar med biologer och medicinare vid Göteborgs universitet, och med matematiker huvudsakligen i Frankrike och USA

Publicerad: to 25 jan 2018.