Johan C Fast Berglund

Forskare på avdelningen Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Johan Berglund är forskare i forskargruppen Geometrisäkring och robust konstruktion samt arbetar som forskare och projektledare vid institutet RISE. Forskningen är inriktad på geometrisäkring i små skalor. Målsättningen är att skapa robusta strategier för kravsättning samt mätning och analys av yttopografi och geometri i liten skala, för exempelvis additiv tillverkning, för att möjliggöra effektivare processutveckling och produktkontroll. Johan Berglund är Coprorate Member i CIRP, the International Academy for Production Engineering.

​Styrkeområde: Produktion

RISE​

Sidansvarig Publicerad: ti 19 okt 2021.