Johan C Fast Berglund

Forskare på avdelningen Produktutveckling, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Johan Berglund är forskare i forskargruppen Geometrisäkring och robust konstruktion samt arbetar som forskare och projektledare vid institutet Swerea IVF. Forskningen är inriktad på geometrisäkring i små skalor. Målsättningen är att skapa robusta strategier för mätning och analys av yttopografi samt geometri i liten skala, för exempelvis additiv tillverkning, för att möjliggöra effektivare processutveckling och produktkontroll. Johan Berglund är Coprorate Member i CIRP.

​Styrkeområde: Produktion

Swerea

Publicerad: må 04 sep 2017.