Astrid Pieringer

Forskarassistent, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik. Masterprogramsansvarig för MPSOV, Sound and Vibration

Astrid Pieringer är forskarassistent på avdelningen för teknisk akustik, forskargruppen Vibroakustik, på Chalmers. Hon har varit del av Vibroakustikgruppen på avdelningen sedan 2006. Hennes forskning som forskarassistent handlar om rullningsljud och kurvskrik från järnväg. Hon fokuserar på modellering av den högfrekventa samverkan mellan hjul och räls och kontaktmodellering. Målsättningen är att öka förståelsen av ljudgenereringen av kontakten mellan hjul och räls och att bidra till bullerminskning. Arbetet är del av aktiviteterna i kompetenscentrumet CHARMEC.
​Audio Technology and Acoustics (VTA 135)

Publicerad: må 15 apr 2019.