Daniel Åsljung

Industridoktorand, Elektroteknik

Daniel Åsljung är industridoktorand i forskargruppen Mekatronik, i samarbete med Volvo Car Group. Hans forskning fokuserar på teori och metoder kring verifiering av autonoma fordon. Eftersom autonoma fordon behöver kunna hantera alla situationer som kan uppstå, ställer det betydligt högre krav på verifieringen av dessa. Det behövs därför nya metoder för att på ett mer tidseffektivt sätt kunna verifiera säkerheten.

Sidansvarig Publicerad: on 24 maj 2017.