Ases Akas Mishra

Doktorand på avdelningen för Konstruktionsmaterial, institutionen för industri- och materialvetenskap

Ases är Marie Skłodowska-Curie doktorand och arbetar inom det allmänna området reologi och bearbetning av mjuk materia.
Hans projekt syftar till att utveckla ett ramverk för att förutsäga flödet av flytspänningsvätskor i industriflöden. Detta inkluderar att utveckla exakta mättekniker som kan mäta reologiska parametrar för komplexa vätskor och utföra numeriska simuleringar för deras flödesförutsägelse. Ases projekt finansieras av EU-kommissionen, Horizon 2020 Program: YIELDGAP-YIELD-stressvätskor bortom Bingham- sluta GAP för modellering av verkliga strömmaterial.
1. MTT090- Polymer Processing and Properties, Teaching Assistant
2. MTT085- Materials Engineering, Teaching Assistant

Sidansvarig Publicerad: fr 03 sep 2021.