Åsa Valadi

Ansvarig för näringslivssamverkan

Åsa Valadi är ansvarig för samordning och utveckling av Chalmers näringslivssamverkan. I uppdraget ingår bl a Chalmers strategiska partnerskapsavtal, samordning av Chalmers centrum samt deltagande i relevanta externa sammanhang som berör näringslivssamverkan.

Åsa Valadi har en doktorsexamen i molekylär mikrobiologi. Innan hon kom till Chalmers arbetade hon fyra år som projektledare vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, i Stockholm och ett år som internationell samordnare på SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum i Göteborg. På Chalmers har hon tidigare haft uppdrag som projektledare med ansvar för internationella projekt för att stimulera forskningssamarbeten. Därutöver har Åsa Valadi varit SO-koordinator för styrkeområde Transport och varit partnerskapsledare för CEVT, Volvo Cars och AB Volvo. 2019-2021 var hon enhetschef för Strategisk samverkan på Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: ti 13 apr 2021.