Henrietta Arwin

Industridoktorand, Teknikens ekonomi och organisation

Industridoktorand vid avdelningen Service Management and Logistics på Teknikens ekonomi och organisation.

Publicerad: to 15 okt 2020.