Arpita Chari

Doktorand på avdelningen för Produktionssystem, Institutionen för industri- och materialvetenskap

Arpita Chari har doktorsexamen sedan september 2018 i divisionen för hållbara och virtuella produktioner vid industri- och materialvetenskapliga avdelningen. Hennes huvudområden är att utforska simuleringsmetoder, industri 4.0, hållbarhet och stora data. Genom att integrera dessa tekniker i produktionsprocesser är hennes mål att öka resurseffektiviteten och uppnå smala cirkulära produktionssystem.

Hennes forskning fokuserar på att utföra hållbara livscykel simuleringar av vattenfri textilproduktion och användningen av stora data- och blockchainteknologier i leveranslogistik.
PPU206 Hållbara produkter och produktionssystem
PPU160 Produktionssystems

Thermodynamic remodeling of the Co–Ga system (A Chari, A Garay, R Arróyave Calphad 34 (2), 189-195,


Computational thermodynamics of the CoNiGa high temperature shape memory alloy system (Arpita Chari, Ebubekir Dogan, Anjana Talapatra, Avinash R Chivukula, Andres Garay, I Karaman, R Arróyave, Calphad 45, 167-177),


Thermodynamics, Structural Properties and Transformation Behavior of CoNiGa Alloys from First Principles (Raymundo Arroyave, Anchalee Junkaew, Andres Garay, Arpita Chari, Chun-Wei Yao, Minerals, Metals and Materials Society/AIME, 420 Commonwealth Dr., P. O. Box 430 Warrendale PA 15086 USA [np]. 14-18 Feb)

p]. 14-18 Feb)

Publicerad: må 29 okt 2018.