Are Wallin
Doktorand, Energi och miljö
Som doktorand på avdelningen för miljösystemanalys studerar Are Wallin aktörer som kan påverka miljöbelastningen från (stora) tekniska system och de faktorer som får dessa aktörer att vidta handlingar som minskar systemens miljöbelastningar. Empiriskt studeras enskilda avlopp, vars användning är en viktig källa till övergödningen av kustzoner och hav. Målet är bygga en modell som beskriver länkar mellan t.ex. aktörer, påverkan på teknikutformning och institutionella arrangemangs inverkan och som är användbar när policyåtgärder skall bedömas/ utformas.
Are Wallin
Doktorand, Energi och miljö
​Övningsledare och projekthandledare i följande kurser: Grundläggande kurser om miljö och hållbar utveckling, Miljösystemanalys, Strategisk miljöbedömning, Hållbarhetsbedömning, Livscykelanalys.