Alexander Rasch

Doktorand på Mekanik och maritima vetenskaper, avdelningen för fordonssäkerhet

Alexander Rasch är doktorand i forskargruppen Crash Analysis and Prevention (CAP). Hans forskning fokuserar på modellering av interaktionen mellan fordonsförare och oskyddade trafikanter som cyklister eller fotgängare.

Sidansvarig Publicerad: må 14 dec 2020.