Anne Elerud-Tryde

Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation samt kopplad till Center for Business Innovation

Anne Elerud-Tryde är anställd som doktorand vid avdelningen för Innovation and R&D Management samt kopplad till Center for Business Innovation (CBI). Inom ramen för sitt doktorandprojekt undersöker Anne de tidiga faserna i innovationsarbetet, dvs hur idéer genereras, utvärderas och tas om hand av organisationen. På längre sikt hoppas hon även kunna undersöka vilken typ av ledarskap som behövs i dessa tidiga faser. Utöver detta har hon påbörjat en intervjustudie samt varit handledare i olika kurser inom MEI-programmet.

Anne Elerud-Tryde är exjobbskoordinator för avdelningen. För tips om examensarbeten, se Annes engelska profilsida

Sidansvarig Publicerad: to 03 mar 2016.