Anna af Hällström

Doktorand på institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Anna af Hällström är doktorand på avdelningen Service Management and Logistics, på institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Hennes forskningsområde ligger inom projektledning av storskaliga infrastrukturprojekt, med fokus på nätverkseffekter i de deltagande organisationerna.

af Hällström har tidigare arbetat med service design i offentliga kontext, samt stadsplaneringsekonomi och stadsutveckling.

Publicerad: on 30 okt 2019.