Anna Winckler

Verksamhetsutvecklare

Som verksamhetsutvecklare stöttar Anna verksamhetsansvariga i olika utvecklingsarbeten på olika sätt te.x genom medverkan i Chalmersgemensamma projekt, med att facilitera workshops eller genom att kartläggga och analysera delar av verksamheten eller organisationen. Utgångspunkten är ofta processbaserad verksamhetsutveckling.
Ansvarar för Chalmers processutvecklingsmetod och för processmodellen, samt för utbildningar inom processutveckling på Chalmers.

Sidansvarig Publicerad: fr 01 apr 2022.