Anna Ström

Forskare; Kemi och kemiteknik, Farmaceutisk Teknologi

Dr. Anna Ström är forskare och projektledare på avdelningen för Farmaceutisk Teknologi. Hon intresserar sig speciellt för mass transport i mjuka biomaterial, mekaniska egenskaper av mjuka material samt korrelation mellan struktur och funktion av polysackarider.

Galenik (KBT085), föreläsare
Galenik, KBT210 (15 HP)
Galenik, KBT045 (7,5 HP)
Fördjupningskurs Galenik, KBT086 (7,5 HP)
Polymer Technology, KPO021 (7,5HP)

 

Publicerad: ti 17 maj 2016.