Anna Skanse Bråse

HR-partner, Data- och informationsteknik

Anna Skanse Bråse är anställd på HR-avdelningen vid Chalmers. Annas uppgift är att stötta institutionen och dess avdelningar i personalfrågor samt att delta i olika centrala projekt på Chalmers.

Publicerad: to 18 apr 2019.