Anna Peterson

Doktorand; Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Anna arbetar som doktorand i Christian Müllers forskargrupp på Chalmers sedan november 2016. Hennes forskning är inriktad mot cellulosabaserade termoplastiska biokompositer.

Anna har en B.Sc. i kemi från Göteborgs Universitet och en M.Sc. i Materials Chemistry and Nanotechnology från Chalmers tekniska högskola. Hon har erfarenhet av materialanalys, nanoteknologi och -syntes och polymerkemi, både vad gäller syntetiska polymerer och polysackarider. Efter examen arbetade hon som utvecklingsingenjör på AkzoNobel PPC i Bohus, med kvalitetssäkring av produkter och analysmetoder.

Sidansvarig Publicerad: må 18 jun 2018.