Anna Lunde Hermansson

Projektassistent

Anna är marinkemist som arbetar med att utreda effekterna på den marina miljön som härstammar från utsläpp av kemiska ämnen i Östersjön. Målet är att samla in och sammanställa data från sjöfartssektorn, identifiera kunskapsluckor gällande dolda utsläpp och kartlägga intresse/konfliktområden i svenska farvatten. Anna har en kandidat- och masterexamen i Marina Vetenskaper med inriktning på Marin Kemi.

Publicerad: ti 12 nov 2019.